BUK

type: complex with apartments, hotel, and shopping center
location: Chernivtsi, Ukraine
area: 35 410 m2
status: competition project (2023)
team: Oleg Volosovskiy, Alisiia Chudinova, Denis Chudinov, Julia Klymenko, Vira Zinchenko.

CHICHICO LIPKY

type: restaurant
location: Kyiv, Ukraine
area: 560 m2
status: built (2021)
team: Oleg Volosovskiy, Roman Garbuzyuk, Maria Chobotar, Viacheslav Kvitka, Natalia Tsionglinska
photo credits: Dmytro Adamov

MASNAVI CAPITAL OFFICE

type: office
location: Kyiv, Ukraine
area: 600 m2
status: built (2021)
architects: Oleg Volosovskiy
partners: CCG Development
photo credits: Aleksey Kolechkin

UGLI

type: restaurant
location: Kyiv, Ukraine
area: 341 m2
status: built (2020)
team: Oleg Volosovskiy, Julia Klimenko, Maria Chobotar, Maryna Lozneva, Dana Cosmina
photo credits: Andrey Avdeenko

RAZZLE DAZZLE

type: restaurant
location: Kyiv, Ukraine
area: 1 107 m2
status: built (2020)
team: Oleg Volosovskiy, Vyacheslav Kvitka, Maria Chobotar, Roman Garbuzyuk, Yulia Klimenko, Natalia Galtseva, Kateryna Alekseenko
photo credits: Alik Usik

OSTANNYA BARYKADA

type: restaurant
location: Kyiv, Ukraine
area: 500 m2
status: built (2016)
architect: Oleg Volosovskiy, Marina Lozneva, Svitlana Tytorenko, Oleksiy Goncharov, Oleksiy Glushkov, Asya Volynets, Tetyana Bazhenova
photo credits: Andrey Avdeenko

MAROKANA

type: restaurant
location: Kyiv, Ukraine
area: 180 m2
status: built (2019)
team: Oleg Volosovskiy, Viacheslav Kvitka, Maria Chobotar
photo credits: Andrey Avdeenko

SAM’S STEAK HOUSE

type: restaurant
location: Kyiv, Ukraine
area: 680 m2
status: built (2019)
team: Oleg Volosovskiy, Maria Chobotar, Yulia Klimenko, Natalia Galtseva
photo credits: Andrey Avdeenko

ESHAK

type: restaurant
location: Kyiv, Ukraine
area: 353 m2
status: built (2020)
team: Oleg Volosovskiy, Maria Chobotar, Natalia Galtseva, Marina Lozneva, Yulia Klymenko, Natalia Tsionglinska, Vyacheslav Kvitka, Alexey Goncharov
photo credits: Andrey Avdeenko

SPECIAL AROMA KAVA

type: cafe
location: Kyiv, Ukraine
area: 218 m2
status: built (2021)
team: Oleg Volosovskiy, Julia Klimenko
photo credits: Dmytro Adamov