OSTANNYA BARYKADA LVIV

type: restaurant
location: Lviv, Ukraine
area: 264 m2
status: built (2022)
team: Oleg Volosovskiy, Julia Klimenko, Slava Kvitka
photo credits: Mykola Korsun

ENJOY THE SILENCE

type: chalet
location: Kyiv, Ukraine
area: 100 m2
status: built (2022)
team: Oleg Volosovskiy, Maryna Lozneva, Olena Logvynets, Oleksii Goncharov
partners: Module House
photo credits: Serhii Polyushko

HAYLOFT

type: apartment
location: Kyiv, Ukraine
area: 197 m2
status: built (2020)
team: Oleg Volosovskiy, Olena Logvynets
photo credits: Andrey Avdeenko

FH LOFT

type: apartment
location: Kyiv, Ukraine
area: 75 m2
status: preliminary design (2022)
team: Oleg Volosovskiy, Pavlo Bilous, Olena Logvynets, Egor Sobolevskiy

HOLIDAY ROOM

type: apartment
location: Odesa, Ukraine
area: 30 m2
status: preliminary design (2021)
team: Oleg Volosovskiy, Olena Logvynets, Kateryna Kolotilina, Egor Sobolevsky

MYKOLAIV RSA

type: reconstruction
location: Mykolaiv, Ukraine
status: concept (2022)
team: Oleg Volosovskiy, Roman Harbuzyuk

CAMPUS

type: modular houses
status: preliminary design (2022)
team: Oleg Volosovskiy, Julia Klimenko, Vira Zinchenko
partners: Module House

GUSTOSO

type: restaurant
location: Kyiv, Ukraine
area: 168 m2
status: built (2022)
team: Oleg Volosovskiy, Pavel Bilous, Natalya Galtseva, Vira Zinchenko
photo credits: Serhii Polyushko

CHICHICO LIPKY

type: restaurant
location: Kyiv, Ukraine
area: 560 m2
status: built (2021)
team: Oleg Volosovskiy, Roman Garbuzyuk, Maria Chobotar, Viacheslav Kvitka, Natalia Tsionglinska
photo credits: Dmytro Adamov

FRESH BLACK

location: Kyiv, Ukraine
area: 95 m2
status: built (2021)
team: Oleg Volosovskiy, Slava Kvitka, Natalya Galtseva
photo credits: Dmytro Adamov